OBIEKT ALFA – TAJNE LABORATORIUM WOJSKOWE

Historia Obiektu Alfa sięga połowy lat 70-tych XX wieku, okresu Zimnej Wojny i realnego zagrożenia wybuchem III wojny światowej. Zbudowany został jako jeden z elementów zapasowego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi PRL. Obiekt Alfa posiadał najnowocześniejsze na ówczesne czasy w Polsce laboratorium biologiczne III klasy bezpieczeństwa. Docelowo miały powstać trzy takie obiekty – Alfa, Beta i Gamma. Powstał tylko jeden, na terenie Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie.

Obiekt Alfa pełnił rolę tajnego laboratorium wojskowego i obiektu doświadczalnego jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku. Były tu prowadzone między innymi badania nad ochroną przed bronią masowego rażenia, skażeniami chemicznymi i biologicznymi, wytrzymałością organizmu ludzkiego oraz zachowaniem ludzi w warunkach izolacji i zagrożenia.

Obiekt Alfa był unikalną w skali kraju tego typu budowlą pełniącą jednocześnie rolę schronu przeciwatomowego. Znajdowały się tu między innymi komory służące do odkażania, laboratoria, komory badawcze, gabinet lekarski, biuro, dyspozytornia – będąca głównym centrum dowodzenia schronem oraz maszynownia z potężnymi wentylatorami i stacją filtrów, dostarczającymi powietrze z zewnątrz.

Obiekt Alfa został udostępniony dla zwiedzających w 2016 roku jako Muzeum Zimnej Wojny. Niestety po 3 i pół roku działalności z nieznanych powodów umowa dzierżawy została wypowiedziana przez nowego dyrektora WIHE, płk. Adama Ziembę. Tym samym z dniem 8 grudnia 2019 roku Muzeum Zimnej Wojny zostało zlikwidowane.